POŠTOVNÉ & REKLAMÁCIE

POŠTOVNÉ PODMIENKY

K uvedeným cenám sa pripočítava nasledovné poštovné, podľa spôsobu a adresy dodania.

  • Kuriér SR na dobierku 3,95 €

  • pri objednávke nad 100 € poštovné neúčtujeme

Iné poplatky ani balné predávajúci neúčtuje.

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe želania zákazníka, môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne, t.j. 3,95 € za každú jednu zásielku.

ZÁRUČNÁ DOBA

Na tovar objednaný v internetovom obchode www.polovnictvopalenik.sk je štandardne záručná doba 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu eshop@polovnictvopalenik.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 (0)908 725 401.

Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

VRÁTENIE TOVARU


Tovar zakúpený v internetovom obchode www.polovnictvopalenik.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 30 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné uskutočniť preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom).

Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu:

Poľovníctvo Páleník, Novozámocka ulica č. 2936/2B, 949 05 Nitra,

prípadne doručiť osobne do našej predajne v Nitre na tej istej adrese.

Tovar je potrebné poslať na vlastné náklady výhradne kuriérom v pôvodnom, nepoškodenom balení. Tovar neposielajte dobierkou, pretože nebude prevzatý.

Do balíka priložte kópiu dokladu (bloček z FM, faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom.

V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime na účet najneskôr do 15 dní po obdržaní vrátenej zásielky.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ASR)

V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo keď sa kupujúci  – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má sa kupujúci  - spotrebiteľ  obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci  - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je

 

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/7720 024
e-mail: nr@soi.sk 

respektíve iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr .sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

ODR (alternatívne riešenie sporov online)

 

Spory môžete riešiť aj online na:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK