• Poľovníctvo Páleník

K poľovníctvu neodmysliteľne patrí ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi.

Na prikrmovanie zveri existujú rôzne protichodné názory, no k poľovníctvu neodmysliteľne patrí ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi, najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy. Takže, ak sa predsa len rozhodnete prikrmovať, tu je pár zásad:
➡️KEDY: Obdobie prikrmovania zveri alebo "čas núdze" je zväčša v mesiacoch november - február, presnejšie ho definuje posledná novela zákona: Zákon č. 115/2013 Z.z. „a) časom núdze obdobie určené obvodným lesným úradom v sídle kraja.“


➡️KDE: Zver prikrmujeme na miestach na to určených - v poľovníckych zariadeniach: prikrmovacie zariadenia, napájanie zveri, uskladňovanie krmiva. Tieto objekty sú sústredené na teplých, záveterných miestach, kde sa zver rada zdržiava a kde nenarobí veľké škody.


➡️AKO: Zver prikrmuje v pravidelných intervaloch zdravotne nezávadným krmivom takým spôsobom, aby sa krmivo neznehodnotilo vplyvom nepriaznivého počasia alebo nespôsobovalo zveri zdravotné problémy. Dbajte na vhodné krmivo pre danú zver. Po skončení prikrmovania treba odstrániť nepoužité krmivo, odstrániť znehodnotené alebo zdravotne závadné krmivo a jeho zvyšky z prikrmovacích zariadení a ich okolia.


➡️PREČO: Sledujte oznamy vášho lesného úradu a prikrmujte vtedy, ak je v revíri nedostatok potravy, aby ste zabránili nechcenému úhynu.